[Tmax 연수] C - 만년달력

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <wincon.h>
#include <conio.h>

#define DEFAULT_YEAR 2008
#define DEFAULT_MONTH 3
#define ESC  0x1b
#define UP  0x48
#define DOWN 0x50
#define LEFT 0x4b
#define RIGHT 0x4d

// 0   : 평년
// 그 외 : 윤년
int isLeapYear(int year) {
  return ((year % 4 == 0 && year % 100) || year % 400 == 0);
}

void gotoxy(int x, int y) {
  OORD Pos = { x - 1, y - 1 };
   SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), Pos);
}

void blue() {
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_INTENSITY | FOREGROUND_BLUE);
}

void red() {
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_INTENSITY | FOREGROUND_RED);
}

void white() {
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_INTENSITY | FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE);
}

int calculateDays(int year, int month) {
  int month_days[12] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
  int i, days = 1;
  // 인자로 받은 전년도까지 일수 구하고

  for (i = 1; i < year; i++) {
    days += 365;
    if (isLeapYear(i))
      days++;
  }

  // 인자로 받은 전달까지 일수를 구한 후에
  for (i = 1; i < month; i++) {
    days += month_days[i - 1];
    if (i == 2 && isLeapYear(year))
      days++;
  }

  // 구한 일수를 리턴
  return days;
}

void printCalendar(int year, int month) {
  int i, j;
  int month_days[12] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
  int days = calculateDays(year, month);
  if (!days) {
    printf("달력을 출력할 수 없습니다!");
    return;
  }

  // 윤년인 경우 달력 출력시 1일 추가
  if (isLeapYear(year))
    month_days[1] += 1;

  white();

  printf("     [ %4d.%02d ]\n", year, month);
  printf("-----------------------------------\n");
  printf("SUN MON TUE WED THU FRI SAT \n");
  printf("-----------------------------------\n");

  // 첫날 시작 요일 전까지 공백 찍어줌
  for (i = 0, j = (days) % 7; i < j; i++) {
    printf("   ");
  }
  
  // 요일 출력
  for (i = 1; i <= month_days[month - 1]; i++) {
    switch ((days + i - 1) % 7) {
      case 0 : 
        red();
        printf("%3d ", i);
        break; // 일요일은 빨간색으로
      case 6 : 
        blue();
        printf("%3d\n", i);
        break; // 토요일에 줄바꿈
      default : 
        white();
        printf("%3d ", i);
        break; // 평일
    }
  }

  // 전월에 출력된 부분 삭제
  for (white(); i <= 50; i++) {
    switch ((days + i - 1) % 7) {
      case 6 : 
        blue();
        printf("  \n");
        break; // 토요일에 줄바꿈
      default :
        white();
        printf("   ");
        break; // 평일
    }
  }
  printf("\n");
}

int main() {
  int year = DEFAULT_YEAR;
  int month = DEFAULT_MONTH;
  char inp;

  do {
    gotoxy(1, 1);
    printCalendar(year, month);

    inp = getch();

    if (inp == 0 || inp == -32) { // 특수문자 시작 코드
      inp = getch();
      switch (inp) {
        case UP : // 전년도
          if (year - 1 > 1)  year -= 1;
          break; 
        case DOWN : // 다음 연도
          year += 1;
          break;
        case LEFT : // 전월
          if (month - 1 > 0)
            month -= 1;
          else {
            month = 12;

            if (year - 1 > 1)
              year -= 1;
          }
          break; 
        case RIGHT : // 다음 월
          if (month + 1 < 13)
            month += 1;
          else
            month = 1, year += 1;
          break;
      }
    }
    white(); 
  } while (inp != ESC);
}
Back